Mutant UA - Hotell Hote

Hotell Hote #8
Goff-Goffs sista strid.

Återupptar jakten på rövarna och Goff-Goff. Hittar lång gång med vaktkanoner på slutet som mynnar ut i skogsdunge. Återvänder in i bunkern med Patron och undersöker på nytt liket i vattentanken.

Stöter på rövarmutanterna, full eldstrid som eskalerar till närstrid. Lyckas efter många träffar fälla klomutanten och sedemera skjuta ner den sugkoppsförsedde. Goff-Goff flyr men kommer tillbaks för att anfalla oss i ryggen, han skjuts dock ner.

Alla rövarmutanterna avlidit utan att förhöras, karta hittats även hos dem (även hos råttan). Någon läckt ut platsen?

Söker igenom och hittar diverse prylar i de stängda förrådet, delar med Patron som nu står i vå skuld? är skyldiga en tjänst? Har ett gott öga till oss?

XP utdelas!

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View
Hotell Hote #7
Råttjakt och förräderi

Bemött av kunskaparna , råttan Eggels…
Tillfällig allians, blir halvt övertygade om Patronens ondska.
BInder och förbinder Patronen och resterna av hans män.
Stångar ner vaktautomat.
Hindrar råttan från att strypa Patron.
Full strid med kunskaparna.
Gruff döende, Stallare lyckas mot alla odds nedkämpa råttan.
Kunskaparna visar sig var gotländska spioner.
Gruff läks hjälpligt av Kafka.
Förnyad allians med en sargad Patron.
Ska precis återuppta jakten på rövarna.

View
Hotell Hote #6
Bunkerröjning

Ner i källaren, in i underjordiska bunkern.
Utforskning av bunkern.
Allians med Herr Patron.
Handgranatade av rövarna!

View
Hotell Hote #5
Den högljudda natten

Träffade kunskaparna vid middagen.
Letade mer efter Lukas.
Försökte sova.
Massor ov oljud och spring mitt i natten.
Konfrontation med Hotellägaren.
Lukas dyker upp med berättelser om rövare.
Ner i källaren och blir övermannade av Herr Patron.

View
Hotell Hote #4
Goff-Goff och hotellet

Träffar och pratar med Goff-Goff Atom.
Tar på oss uppdraget.
Introduceras till Hotellets personal.
Lukas försvinner.
Dödar ett skövlarsvin.
Träffar gästerna på middagen.
Träffar Herr Patron & Co.
Ska precis samtala med kunskaparna.

View
Hotell Hote #3
Jättehästar och jättedryga hästar

Postryttare på Pansar.
Detour till en by.
En muterad häst som bara vill äta middag.
En korkad Sheriff.
Stoppade av Goff-Goff?

View
Hotell Hote #2
En kula åt Kula

Överfallet vid ruinen.
Kula dödad.
Eldsprutaren tillfångatagen.
3e kumpan flyr i skogen.
Avlutar med en pansár på ingång.

View
Hotell Hote #1
Skinnade av en padda

Gunther Gruff och Herr Stallare väcks på skrotupplaget av automaten Kafka.
Brev från Stallares farbror?
Handlande på basaren.
Lurade av Paddan.
Färden börjar.
Hittar ruin med bränt lik.
Överfallna!

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.