Mutant UA - Hotell Hote

Hotell Hote #7

Råttjakt och förräderi

Bemött av kunskaparna , råttan Eggels…
Tillfällig allians, blir halvt övertygade om Patronens ondska.
BInder och förbinder Patronen och resterna av hans män.
Stångar ner vaktautomat.
Hindrar råttan från att strypa Patron.
Full strid med kunskaparna.
Gruff döende, Stallare lyckas mot alla odds nedkämpa råttan.
Kunskaparna visar sig var gotländska spioner.
Gruff läks hjälpligt av Kafka.
Förnyad allians med en sargad Patron.
Ska precis återuppta jakten på rövarna.

Comments

xhenrikx Paal

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.