Mutant UA - Hotell Hote

Hotell Hote #1

Skinnade av en padda

Gunther Gruff och Herr Stallare väcks på skrotupplaget av automaten Kafka.
Brev från Stallares farbror?
Handlande på basaren.
Lurade av Paddan.
Färden börjar.
Hittar ruin med bränt lik.
Överfallna!

Comments

xhenrikx Paal

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.