Mutant UA - Hotell Hote

Hotell Hote #4

Goff-Goff och hotellet

Träffar och pratar med Goff-Goff Atom.
Tar på oss uppdraget.
Introduceras till Hotellets personal.
Lukas försvinner.
Dödar ett skövlarsvin.
Träffar gästerna på middagen.
Träffar Herr Patron & Co.
Ska precis samtala med kunskaparna.

Comments

xhenrikx Paal

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.