Mutant UA - Hotell Hote

Hotell Hote #8

Goff-Goffs sista strid.

Återupptar jakten på rövarna och Goff-Goff. Hittar lång gång med vaktkanoner på slutet som mynnar ut i skogsdunge. Återvänder in i bunkern med Patron och undersöker på nytt liket i vattentanken.

Stöter på rövarmutanterna, full eldstrid som eskalerar till närstrid. Lyckas efter många träffar fälla klomutanten och sedemera skjuta ner den sugkoppsförsedde. Goff-Goff flyr men kommer tillbaks för att anfalla oss i ryggen, han skjuts dock ner.

Alla rövarmutanterna avlidit utan att förhöras, karta hittats även hos dem (även hos råttan). Någon läckt ut platsen?

Söker igenom och hittar diverse prylar i de stängda förrådet, delar med Patron som nu står i vå skuld? är skyldiga en tjänst? Har ett gott öga till oss?

XP utdelas!

Comments

xhenrikx Paal

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.